Hoe stel je de waarderingsregels op?

Boekhouding
Sportclubs

Elke vereniging moet een samenvatting van de waarderingsregels opmaken als onderdeel van de jaarrekening. Met die waarderingsregels leg je vast op welke wijze je een waarde geeft aan de bezittingen van de club. Zo zal je op elk onderdeel van de inventaris een waarde moeten kleven. Op deze pagina zetten we alles voor je op een rijtje.

Wettelijke principes

In het kort zijn dit de wettelijke principes die belangrijk zijn:

 • Het is het bestuursorgaan dat de waarderingsregels met betrekking tot de inventaris vastlegt.
   
 • De waarderingsregels moeten zo worden opgesteld dat ze resulteren in waarderingen die beantwoorden aan de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goeder trouw.
   
 • Ze moeten een getrouw beeld geven van de waarde van de bezittingen. Het bestuursorgaan heeft vrijheid in de keuze van zijn waarderingsregels.
Afbeelding
administratie

In de praktijk

Deze regels zorgen vaak voor nog meer onduidelijkheid. Daarom gaan we wat dieper in op hoe je ermee kan omgaan in de praktijk.

Algemene regel

Als algemene regel geldt: bezittingen worden gewaardeerd tegen de som van de waarde van de tegenprestaties en uitgaven ingevolge de verwerving. Eenvoudig verwoord gaat het dus over het aankoopbedrag of de waarde van de tegenprestatie, uitgedrukt in geld. Als je vereniging of stichting bijvoorbeeld iets krijgt in ruil voor een dienst ter waarde van 1.000 euro, dan neem je dat goed in de inventaris en in de jaarrekening op voor een waarde van 1.000 euro.

Indien de waarde van een bezitting na verloop van tijd in waarde is gedaald, moet het bestuursorgaan een passende correctie toepassen om te voldoen aan de regel dat iedere waardering beantwoordt aan de algemene vereiste van voorzichtigheid, oprechtheid en goeder trouw. De beslissingsmacht ligt dus steeds bij het bestuursorgaan, die de aanpassingen toevoegt aan de toelichting.

Wanneer bepaalde goederen nog waardevol zijn voor de vereniging maar de verkoopwaarde verwaarloosbaar is, kan het verstandig zijn om deze toch op te nemen in je inventaris. De waarde is dan 0, maar zo blijft het duidelijk dat de goederen eigendom zijn van de vereniging.

Btw

Heeft je vereniging of stichting geen recht op aftrek voor de aangerekende btw? Dan neem je in de inventaris de waarde op inclusief btw. Heb je wel een recht op aftrek op de aangerekende btw, dan wordt het de waarde van de tegenprestaties exclusief btw. Deze waarde kan wel elk jaar worden verminderd naargelang de geschatte levensduur. Neem dit zeker op in de waarderingsregels.

Voorbeelden

 • Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar. De vzw heeft op 12 juni 2019 een laptop gekocht en betaalde daarvoor 2.420 euro inclusief btw. De vzw heeft geen recht op aftrek voor de aangerekende btw. In de inventaris wordt de laptop opgenomen voor 2.420 euro. Het bestuursorgaan kan bijvoorbeeld in haar waarderingsregels opnemen dat een lineaire waardecorrectie wordt toegepast over de vermoedelijke gebruiksduur van de laptop.
   
 • Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar.  De vzw heeft op 12 juni 2012 een archiefkast gekocht. Het bestuursorgaan kan zich hiervoor baseren op de initiële aankoopprijs maar is daartoe niet verplicht. Wanneer het bestuursorgaan bijvoorbeeld van mening is dat de kast een lagere verkoopwaarde heeft, kan ze aan een lagere waarde worden gewaardeerd.
   
 • Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar. De vzw heeft op 15 juni 2020 van een andere vzw een machine aangekocht tegen betaling van 10.000 euro en een dienstprestatie (levering en installatie) ter waarde van 3.000 euro. De vzw’s hebben geen recht op aftrek van de btw. In de inventaris wordt deze machine opgenomen voor 13.000 euro. Het bestuursorgaan kan ook beslissen dat de dienstprestatie niet mee wordt opgenomen.

 Verkorte omschrijvingen

De waarderingsregels voeg je elk jaar toe aan de toelichting van je jaarrekening, daarbij omschrijf je kort en duidelijk welke waarderingsregels je toepast. Een aantal voorbeelden:

 • De voorraad dranken en versnaperingen uit de cafetaria worden gewaardeerd tegen hun laatste aankoopprijs.
 • De termijnrekening, de zichtrekening en de kas worden opgenomen tegen hun nominale waarde.
 • De vereniging is eigenaar van goederen. Deze goederen kunnen gemiddeld tien jaar worden gebruikt vooraleer ze aan vervanging toe zijn. Jaarlijks wordt één tiende van de aanschaffingswaarde in mindering gebracht.
Afbeelding
vader en zoon in een vissersbootje

Nuttige link

Wil je nog meer weten over de waarderingsregels? Klik dan even door naar onderstaand artikel.

Ook interessant
Boekhouding
Werk tijdig de stappen uit die je moet ondernemen bij het afsluiten van een boekjaar.