Hoe vraagt je club de titel ‘Koninklijke’ aan?

Vzw
Sportclubs

Wanneer jouw vereniging 50 jaar bestaat, dan wil je misschien wel de titel 'Koninklijk' aanvragen. Die titel is altijd een gunst van de koning en wordt nooit automatisch toegekend. De koning kan bijvoorbeeld rekening houden met het beheer van je vereniging en het doel dat je vereniging nastreeft. Maar hoe vraag je die titel aan?

Je kan de aanvraag doen enkele weken vóór je vereniging 50 jaar wordt of pas nadien. Het belangrijkste is dat je kan bewijzen dat je vereniging 50 jaar onafgebroken bestaat. Dat doe je bijvoorbeeld aan de hand van krantenknipsels.

De aanvraag doe je per brief. Dien je aanvraag in op papier, met hoofding van de vereniging en ondertekend door de voorzitter van je vereniging. Daarbij vermeld je zijn of haar voor- en achternaam en privéadres. De brief richt je naar 'Koninklijk Paleis' met als adres: Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

Zorg ervoor dat je aanvraag ook onderstaande elementen bevat:

 • een kopie van de statuten. Als er geen statuten bestaan voeg je een kopie van het huishoudelijk reglement toe.
 • de doelstellingen van je vereniging
 • het officiële bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar). Heb je daar geen bewijs van? Probeer de stichtingsdatum te bewijzen met bijvoorbeeld krantenknipsels of een attest van de burgemeester.
 • het adres van de zetel van je vereniging
 • alle voornamen, achternamen en privéadressen van de leden van het bestuursorgaan
 • een activiteitenverslag van de afgelopen 5 jaar
 • de toekomstige projecten
 • de publicaties van de afgelopen 5 jaar
 • de financiële situatie van je vereniging. Geef o.a. de jaarrekeningen van de voorbije 5 jaar mee.
 • het huidige aantal leden en sympathisanten
 • de federaties of organisaties waar je vereniging deel van uitmaakt of bij is aangesloten. Vermeld het adres en telefoonnummer van die organisatie en ook de voor- en achternaam van de voorzitter.
 • belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van je vereniging
 • een eventuele erkenning door officiële instellingen, met daarbij het bedrag van verleende subsidies

Indien de gunstmaatregel wordt verleend, is het niet verplicht om een officiële naamswijziging van de vzw door te voeren. Wanneer de vzw dit wel wenst te doen, moeten de statuten aangepast en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan gebruik je ook de nieuwe naam in de officiële communicatie van de vereniging.

Ook interessant
Vzw
Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een vereniging die bestaat uit een groep personen die een nobel ...
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.