Investeer in duurzame energie met de sportnoodlening

Duurzaamheid
Sportclubs
Sportfederaties

Wat houdt de noodlening in?

Sport Vlaanderen voorziet sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen. Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening.

De noodlening heeft als doel:

 • om de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen en zo de sportieve continuïteit te verzekeren; of
 • om te investeren in duurzame energie. Investeren in duurzame energie kan zowel het uitvoeren van energiebesparende maatregelen als energieopwekkende maatregelen inhouden.
Afbeelding
Vrouw aan het boogschieten

Wie komt in aanmerking?

 • sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie,
 • erkende sportfederaties,
 • sportgerelateerde rechtspersonen. Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub of erkende sportfederatie is opgericht. Hij of zij is aan de sportclub of sportfederatie verbonden om de werking ervan commercieel, fiscaal en/of operationeel te optimaliseren.

Hoe doe je de aanvraag?

Je kan de aanvraag enkel indienen bij Sport Vlaanderen via een online platform. Op basis van de gegevens die we daar opvragen, beoordelen we je kredietwaardigheid en of je aanvraag ontvankelijk is. Een kredietcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PMV-Standaardleningen nv (Participatie Maatschappij Vlaanderen, voor zelfstandige ondernemer) en Sport Vlaanderen zelf, zal de dossiers beoordelen.

Vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 december 2024 kan je een aanvraag voor een sportnoodlening indienen.

 

Vraag je noodlening aan bij Sport Vlaanderen

 

Welke bewijsstukken en verantwoording moet mijn sportclub voorzien?

Om in aanmerking te komen voor een noodlening om de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen moet je een zakelijk recht hebben op de sportinfrastructuur of op de aan de sport gerelateerde infrastructuur. Ook wanneer je de infrastructuur gebruikt tegen betaling kan je een aanvraag indienen.

Voor een noodlening met als doel om te investeren in duurzame energie moet je een zakelijk recht hebben op de sportinfrastructuur op de aan de sport gerelateerde infrastructuur. De investeringen moeten gelinkt zijn aan deze infrastructuur.

De gevraagde gegevens, zijn onder te verdelen in vier grote delen:

 1. gegevens van de sportorganisatie
 2. impact van de energiecrisis
 3. prognoses op basis van het businessplan en cashflowplanning. Hiermee toon je de nood aan werkkapitaal aan. en die het aangevraagde kredietbedrag rechtvaardigt en terugbetaalcapaciteit op basis van de voorliggende cijfers.
 4. Afhankelijk van het type lening:
 • in geval van noodlening i.f.v liquiditeitsproblemen: historische cijfers
 • of in geval van een investeringslening: een investeringsplan met minstens een grondige omschrijving van de uit te voeren werken, raming of offertes die de kosten staven, benodigde kapitaal en geschatte besparing.

In geval van een positieve beslissing, legt PMV-standaardleningen nv aan de kredietnemers een kredietovereenkomst voor. Je ondertekent die kredietovereenkomst en bezorgt deze terug aan de diensten van PMV-Standaardleningen nv. Van zodra PMV-Standaardleningen nv de ondertekende kredietovereenkomst ontvangen heeft, betaalt het de sportnoodlening uit op een Belgisch rekeningnummer op naam van de kredietnemer.

Herbekijk hier de infosessie

om deze video te bekijken.
Ook interessant
Duurzaamheid
Vanaf 15 juni gaat de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal (drankbekers, flesjes, enz.) van kracht. Wat ...
Clubgrade
Eenvoudige tips & tricks om aan de slag te gaan met je clubstructuur.
Communicatie
Speel je muziek af in je sportclub? Organiseer je een evenement? Of wil je het WK op groot scherm uitzenden ...