Herbruikbaar cateringmateriaal op je sportevenement

Duurzaamheid
Sportclubs
Sportfederaties

Vanaf 15 juni 2023 gaat de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal (drankbekers, flesjes...) van kracht. Ook sportclubs en -federaties organiseren heel wat evenementen. Plan je binnenkort een spaghettifestijn, een toernooi of ander evenement? Hou hier dan rekening mee. We zetten de verplichtingen even op een rijtje.

Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor het gebruik van cateringmateriaal. Op 15 juni 2023 wordt deze wetgeving verder uitgebreid. Het serveren van drank in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes is dan verboden op alle evenementen.

›› Lees er alles over op de website van OVAM, het Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering.

Jaarlijks honderden sportevenementen

De sportsector organiseert jaarlijks honderden evenementen. Sportwedstrijden, clubfestijnen en allerlei geldacties brengen duizenden mensen bij elkaar. Dit zorgt voor fantastische momenten, maar het zorgt ook voor een groeiende druk op het milieu.

 

Afbeelding
herbuikbare bekers

Studies rond eet- en drinkmateriaal op evenementen tonen aan dat herbruikbare bekers beter zijn voor het milieu vanaf gemiddeld 10 gebruikscycli. Naast een lagere milieu-impact, minder afval en propere terreinen, zorgen herbruikbare recipiënten ook voor minder zwerfvuil rond het evenement.

Recent beleid zoals de Europese ‘Single Use Plastic’ (SUP)-richtlijn en het federaal marktverbod op plastic wegwerpdrinkbekers wil de consumptie van eenmalige plastic drinkbekers en voedselverpakkingen verminderen en hergebruik bevorderen.

Wat mag niet meer?

Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in bekers voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.

Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.

Definities

  • Cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van etenswaren, met uitsluitsel van voorverpakte etenswaren en servetten.
  • Evenement: een eenmalige of een periodieke gebeurtenis op het gebied van kunst, cultuur, sport, festiviteit of volksvermaak. De gebeurtenis wordt publiek aangekondigd en is voor iedereen toegankelijk, al dan niet tegen betaling. Ze gaat door op een welbepaald tijdstip en is tijdelijk. De locatie kan zich zowel op publiek als op privaat terrein bevinden. Het evenement kan zowel in de openlucht doorgaan als in een gesloten ruimte.
  • Recipiënt: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en het nuttigen van drank.
  • Serveren: het aanbieden, opdienen, bedienen van etenswaren of drank aan de eindgebruiker, met uitzondering van drankautomaten.

 

 

Evenementen georganiseerd door overheden

Voor de lokale besturen gelden nog strengere regels. Werk je mee aan een event van de sportdienst van je gemeente, dan zijn deze regels van toepassing. In dit geval zal je bijvoorbeeld ook herbruikbaar cateringmateriaal voor voedsel moeten voorzien. Meer info vind je op de website van OVAM.

Afbeelding
OVAM
Heb je vragen?
Heb je een specifieke inhoudelijke vraag over deze wetgeving, neem dan rechtstreeks contact op met OVAM.
Ook interessant
Duurzaamheid
De energiecrisis hakt stevig in op onze samenleving, ook op onze sportclubs. Het Vlaams parlement keurde ...
Vrijwilligers
Wil je vrijwilligers inzetten? Feitelijke verenigingen en vzw’s komen in aanmerking!
Vergoedingen
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligers correct te vergoeden? En waar hou je rekening mee?