Registratie bij het Federaal Agentschap Voedselveiligheid

Vzw
Sportclubs

Verkoop je in je sportclub voedingsmiddelen of maaltijden? Hou dan rekening met de wetgeving rond voedselveiligheid. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert of de regels correct worden nageleefd. Afhankelijk van wat je exact verkoopt moet je je registreren, een toelating of een erkenning vragen. Hieronder leggen we het verschil voor je uit.

Registratie

Als je dranken of voorverpakte voedselwaren verkoopt die minstens 3 maanden houdbaar zijn bij kamertemperatuur, moet je je registeren. Dat is bijvoorbeeld het geval voor snoep- en drankautomaten, chips, nootjes, kaas,... De volledige lijst vind je in de activiteitenfiche.

Hoe registreren? Ga naar deze link. Het is enkel een registratie, je hoeft dus niet op een toelating te wachten. In het formulier duid je aan welke producten je verkoopt aan de hand van codes uit deze lijst. Schenk je enkel drank? Dan is de code 022 van toepassing. Ook voorverpakt voedsel zoals chips en nootjes vallen hieronder. Het ingevulde formulier bezorg je aan de lokale controle–eenheid.

De registratie is niet gratis. Bekijk de tarieven, die jaarlijks worden geïndexeerd.

Afbeelding
snoepautomaat

Toelating

Wanneer je ook niet-verpakte levensmiddelen verkoopt, of eten dat gekoeld moet worden, moet je een toelating aanvragen. Na de aanvraag zal de FAVV een (administratief) onderzoek uitvoeren. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan je een voorwaardelijke toelating krijgen. Als de FAVV binnen de 30 dagen na je aanvraag geen onderzoek uitvoert, kan je ervan uitgaan dat je de toelating hebt.

Ook de toelating aanvragen is niet gratis. Je betaalt er een jaarlijkse heffing voor, afhankelijk van het aantal voltijdse werknemers in je organisatie. Werk je enkel met vrijwilligers, dan zal je dus in de goedkoopste schijf terechtkomen. 

Let op: het afficheren van de registratie en toelating is verplicht.

Erkenning

Als sportclub zal je hier waarschijnlijk niet mee te maken krijgen, maar voor de zekerheid vermelden we het toch. Meestal gaat het voor erkenning om industriële activiteiten.

Voor je een erkenning krijgt wordt er een inspectiebezoek ter plaatse gedaan. Er wordt dan gekeken of bijvoorbeeld de infrastructuur en uitrusting voldoende en veilig is. Als dat het geval is kan je een voorwaardelijke erkenning krijgen. Bij een tweede inspectie wordt de naleving van de voorwaarden geëvalueerd. Daarna kan er een erkenning voor onbepaalde duur worden gegeven.

Wanneer hoef je je niet te registreren?

In bepaalde gevallen wordt er een uitzondering gemaakt. Die geldt voor:

  • verenigingen of organisaties zonder winstgevend doel, waarbij de activiteit zelf wel degelijk winstgevend kan zijn
  • de medewerkers aan de bedoelde activiteit mogen hierbij geen enkele bezoldiging ontvangen voor de geleverde diensten
  • ten hoogste 5 activiteiten gedurende maximaal 10 dagen per jaar worden beschouwd als ‘sporadisch en uitzonderlijk’. In alle andere gevallen is een registratie, toelating of erkenning vereist.

Voorbeeld 1

Je turnclub organiseert een jaarlijks spaghettifestijn, om met de opbrengst nieuw turnmateriaal aan te kopen. Een groepje vrijwilligers organiseert het festijn.

Hoewel je een maaltijd aanbiedt, hoef je in dit geval niet te registreren bij het FAVV.

 

 

Voorbeeld 2

Na iedere competitiematch (25 avonden per jaar) kan je in de kantine van een tafeltennisclub spaghetti krijgen. Die is gemaakt door vrijwilligers in de club. De spaghetti wordt tegen zeer democratische prijzen verkocht (8 euro per portie).

Toch zal de club het FAVV moeten contacteren, want de drempel van 5 activiteiten gedurende maximaal 10 dagen is overschreden.

Een zelfstandige uitbater in de kantine?

Je hoeft je als sportclub niet te registreren. In dit geval is de zelfstandige uitbater verantwoordelijk om de juiste vergunningen te hebben. De uitbating gebeurt namelijk onder een ander ondernemingsnummer dan dat van je sportclub.

Voorbeeld
In de tennisclub wordt de kantine via concessie uitbesteed aan een zelfstandige uitbater. Naast een uitgebreide drankkaart is er ook een beperkte eetkaart met enkele klassiekers zoals croques, spaghetti en broodjes. De uitbater zal zelf FAVV moeten contacteren om in orde te zijn op het vlak van voedselveiligheid.

Organiseer je iets in samenwerking met een traiteur? Ook de traiteur zelf is verplicht om de nodige vergunningen aan te vragen.

Voorbeeld
Voor het jaarlijks ledendiner van de badmintonclub verzorgt een traiteur een uitgebreid walking dinner. De traiteur zal zelf de nodige verplichtingen moeten naleven en contact opnemen met FAVV.

Hoe?

Via dit formulier doe je een registratie, erkenning of toelating. Het formulier wordt per brief, fax of via elektronische weg aan het hoofd van de lokale controle-eenheid gestuurd.

Heb je verdere vragen? Neem contact op met FAVV of je lokale controle-eenheid.

Ook interessant
Digitalisering
Een aantal alternatieven voor betalingen met cash geld!
Vzw
Doorloop de checklist om te zien of je niets over het hoofd ziet.
Financiën
Een omzet uit restaurant- en cateringdiensten die hoger ligt dan 25.000 euro op jaarbasis? Dan zal je er ...