Reprobel: hoe zit dat?

Communicatie
Financiën
Sportfederaties

Wellicht krijgt je sportfederatie in het voorjaar een bericht van Reprobel met de vraag om een aangifte voor het voorbije jaar in te dienen. Je vindt in de mail of brief van Reprobel je individuele login voor de portaalaangifte. In die aangifte kan je voor verschillende berekeningswijzen kiezen, onder andere een forfait dat Sociare onderhandelde. De deadline voor de aangifte is 30 april.

Wat is Reprobel?

  • Neem je kopieën of prints van auteursrechtelijk beschermde werken voor private, didactische of wetenschappelijke doeleinden? Dan moet je daarvoor een vergoeding betalen aan Reprobel. Reprobel verdeelt de middelen dan onder de auteurs.
     
  • De auteursrechtelijke bescherming wordt ruim gedefinieerd. Zo zijn de meeste webpagina’s auteursrechtelijk beschermd. Ook een afdruk van een website valt dus onder de reprobelverplichting.
  • Een digitale kopie maken van auteursrechtelijke beschermde werken is soms ook onderworpen aan de reprografievergoeding, namelijk wanneer je een beschermd werk zoals een tijdschriftartikel inscant.
     
  • Er is geen reprografie verschuldigd bij het afdrukken van eigen werken zoals syllabi (tenzij deze werken teksten bevatten van andere werken, waardoor er sprake is van een reproductie).
Afbeelding
administratie

Elke organisatie heeft jaarlijks de verplichting om de aangifte te doen. Sportfederaties kunnen hiervoor vrijblijvend intekenen op een raamakkoord van Sociare, of kunnen dat niet doen en zelf een aangifte indienen. Dat kan ook een nihil-aangifte zijn indien je vaststelt dat er geen vergoeding verschuldigd is.

Ook interessant
Communicatie
Iedere organisatie gebruikt beeldmateriaal in haar communicatie. Een nieuwsbrief of website heeft nu eenmaal ...
Communicatie
Je sportclub of sportfederatie in de pers! Mag je zomaar de tekst copy-pasten?
Communicatie
Speel je muziek af in je sportclub? Organiseer je een evenement? Of wil je het WK op groot scherm uitzenden ...