Waarmee moet je rekening houden als je medische gegevens opvraagt?

Privacy
Sportclubs
Sportfederaties

De Belgische kaderwet (Wet van 30 juli 2018 betreffende bescherming natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) legt een aantal specifieke Belgische bepalingen vast binnen de mogelijkheden van de Europese Verordening inzake GDPR.

 

Art. 9 van deze wet legt organisaties die de verwerking van gezondheidsgegevens verrichten op om:

  • een lijst bij te houden van de categorieën van personen die deze gegevens kunnen raadplegen
  • contractuele bepalingen vastleggen omtrent vertrouwelijkheid (bv. vermelding in vrijwilligers, verenigingswerk- of arbeidsovereenkomst)

Dit artikel heeft mogelijk een impact op sportverenigingen, afhankelijk van hoe strikt men de term ‘gezondheidsgegevens’ interpreteert. 

We denken onder meer aan volgende gradaties:

  1. doktersattest ‘geschikt om te sporten’ (ja, geschikt/nee, niet geschikt, zonder vermelding van specifieke medische gegevens)
  2. aanduiding van allergie bij maaltijden
  3. medische gegevens voor kampen: opsomming van medicatie, allergieën en andere gezondheidsgegevens
  4. medische gegevens om de sport te mogen/kunnen uitoefenen (volledig ingevulde medische vragenlijsten, enz.)
  5. verzamelen van medische gegevens voor het opvolgen van atleten (bloedspiegels, cardiologische gegevens,…)

Doktersattesten zonder medische gegevens (punt 1) en allergie/intoleranties (punt 2) worden volgens ons niet als medische gegevens beschouwd. Toch blijft het belangrijk ook voor deze gegevens extra zorg aan de dag te leggen.

In de andere gevallen (punt 3-5) is er wel sprake van medische gegevens en dient men dus de bepalingen uit artikel 9 van de kaderwet na te leven. 

Hou er rekening mee dat het verwerken van medische gegevens niet kan op elke rechtsgrond. In bijna alle gevallen zal je een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (of wettelijk vertegenwoordiger) nodig hebben.

We verwijzen naar onze begeleiding rond privacy bij verdere vragen.

Ook interessant
Privacy
Doorloop de verschillende stappen om de werking van je sportorganisatie in kaart te brengen en de documentatie ...
Privacy
Beschrijf je verwerkingen in het verwerkingsregister. Het vormt voor een groot deel de documentatie van je ...
Privacy
Informeer op een een beknopte en gemakkelijk toegankelijke vorm de betrokkenen over de verwerkingen van ...