Welke gegevens heb je nodig om een fiscaal attest kinderopvang in te vullen?

Financiën
Sportclubs
Sportfederaties

De vernieuwde versie van het modelattest is licht gewijzigd ten opzichte van vroeger. Je moet namelijk extra persoonsgegevens opvragen. Zo is het belangrijk om vanaf nu het rijksregisternummer van het kind en de schuldenaar op te vragen, bijvoorbeeld via een inschrijvingsformulier. Daarnaast vraag je ook naar het adres van de schuldenaar.

Wil je meer weten over de voorwaarden voor het uitreiken van een fiscaal attest kinderopvang? Of over de procedure voor het opmaken van de attesten? Bekijk dan zeker de pagina Fiscaal attest sportkamp.

Het modelattest bestaat uit twee vakken. In tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moet het volledige attest ingevuld worden door de instantie of persoon die instaat voor de opvang. De gegevens van de organisatie die de kinderopvang doet, moeten bovenaan het attest vermeld worden. Als vzw vermeld je best ook je ondernemingsnummer.

Vak I

 • Volgnummer van het attest.
  • Als instantie die het attest invult, kies je zelf hoe je het volgnummer vormt (cijfers en/of letters).
  • Doel is om in geval van twijfel te kunnen nagaan bij de instantie of een attest voorgelegd door de belastingplichtige overeenstemt met de gegevens bijgehouden door de instantie.
 • Hier verklaar je eerst dat jouw organisatie erkend is. Meestal zal dit gebeurd zijn door een lokaal openbaar bestuur. In dat geval kruis je optie 2 aan.
 • Onderaan vak I vermeld je dan de gegevens van de 'certificeringsinstantie'. Doorgaans zal dit de naam en het volledig adres van de gemeente of stad zijn.

Uitzondering: Als de 'certificeringsinstantie' zelf de opvang organiseert moet alleen vak II ingevuld worden. Bijvoorbeeld als de gemeente een sportkamp inricht.

Vak II

 • Gegevens van de schuldenaar: naam, voornaam, rijksregisternummer(*) en adres
  • Schuldenaar is de persoon die normaal gezien gehouden is tot de betaling van de uitgaven voor kinderoppas en die de uitgaven betaalt of draagt.
 • Gegevens van het kind: naam, voornaam, rijksregisternummer(*), geboortedatum en adres
 • Periode van de opvang
  • Je mag enkel het aantal opvangdagen invullen waarvoor de uitgaven tijdens het jaar zelf zijn betaald en waarop het kind effectief ook aanwezig was.
  • Het dagtarief moet je alleen vermelden indien het meer bedraagt dan het dagmaximum.
  • Het ontvangen bedrag is het bedrag dat daadwerkelijk betaald is in dat jaar.
   • Bijvoorbeeld: De opvang vindt plaats in 2022 en wordt betaald in 2023. Het bedrag moet je vermelden op het attest van het jaar 2023.
 • Naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is de opvanginstantie te verbinden, al dan niet bij volmacht.

(*)Het gebruik van het Rijksregisternummer voor fiscale attesten is voorzien krachtens artikel 314 WIB, en nu nog explicieter op basis van artikel 323/2 WIB.

De opvanginstanties hebben daardoor toelating om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, zowel van de schuldenaar van de uitgaven als van het betrokken kind, te verzamelen, te verwerken en mee te delen, met als enig doel de identificatie in het kader van de elektronische verzending aan de administratie. Voor de identificatie van natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het voormelde register, zal het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden gevraagd.

De gegevens die bekomen worden voor het opmaken van het fiscaal attest mogen echter niet verder gebruikt worden voor andere doeleinden (bv ledenwerving, …), tenzij je daarvoor uitdrukkelijk het akkoord hebt gekregen van de betrokkenen. Het gebruik van het Rijksregisternummer blijft echter steeds beperkt tot de verwerking, noodzakelijk voor het afleveren van het fiscaal attest.

Ontdek onze tool en maak jouw fiscale attesten gemakkelijk aan

Voor veel sportclubs is het nog een struggle om deze fiscale attesten op te maken, door te sturen naar de ouders én de aangifte te doen bij FOD Financiën. Wij ontwikkelden een tool om het opmaken van de attesten en de aangifte gemakkelijker te laten verlopen. Handig!

ONTDEK DE GRATIS TOOL ›

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Financiën
Wie komt nu in aanmerking voor een fiscaal attest? En wie mag dat uitreiken? We leggen je alles uit.
Financiën
Met deze tool verloopt het opmaken van de fiscale attesten én de aangifte bij federale overheid veel ...
Privacy
Hoe zorg je dat gegevens veilig opgeslagen zijn?