Fiscale attesten bij sportkampen

Financiën
Sportclubs
Sportfederaties

Als organisator van sportkampen kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een fiscaal attest uit te reiken. Want ouders kunnen vaak een deel van de kosten (45%) recupereren via hun belastingaangifte. Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen. Wat moet je daarvoor nu precies doen en hoe kunnen wij jou daarbij helpen?

De elektronische aangifte voor de activiteiten van 2023 doe je in februari 2024 via Belcotax-on-web.

Check ons stappenplan voor een vlotte aangifte >

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
  • Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar (of 21 jaar) nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
 • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
 • Het kind in kwestie moet fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige of voor de helft bij fiscaal co-ouderschap.
 • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
 • De gegevens moeten worden verzonden vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben.
 • Lidgelden en kosten voor lessenreeksen worden niet beschouwd als kinderopvang.
 • Opvang door commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.
Afbeelding
kinderen op klimparcours in de bomen

Voorbeeld

David schrijft zijn dochter Emma in voor een kamp van maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 2022. Emma is jarig op donderdag 14 juli en wordt 14 jaar. David zal dus alleen de uitgaven van de eerste 3 dagen kunnen aangeven in de belastingaangifte in 2023.

Erkenning van de kinderopvang

Wanneer komen de uitgaven voor kinderopvang nu in aanmerking voor belastingvermindering? Daarvoor moet de instelling of opvangvoorziening erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door een openbaar bestuur. Bij een sportclub is dit meestal een lokaal bestuur. Uiteraard moet de erkenning, subsidiëring of controle wel binnen de regels van de wet zijn en gericht zijn op de opvang van kinderen.
Meer informatie over de voorwaarden lees je op de website van de FOD Financiën.

Ontdek onze tool en maak jouw fiscale attesten gemakkelijk op

Voor veel sportclubs is het nog steeds een struggle om deze fiscale attesten op te maken, door te sturen naar de ouders én de aangifte te doen bij FOD Financiën. Wij ontwikkelden een tool om het opmaken van de attesten en de aangifte gemakkelijker te laten verlopen. Handig!

Ontdek de gratis tool ›

Gebruik van nieuw modelattest

Bij aangifte maken we altijd gebruik van een modelattest. Het nieuwe attest (nr. 281.86) is beschikbaar sinds 27 januari 2022. Voor uitgaven van kinderopvang na deze datum is het nieuwe modelattest verplicht. Wil je weten hoe het attest eruit ziet en welke gegevens je nodig hebt om het in te vullen? Ontdek het hier.

Je kan niet langer de aanvraag van elke ouder apart afwachten. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden moet je als organisator van het sportkamp, een fiscaal attest afleveren.

Elektronische aangifte bij FOD Financiën

Sinds de publicatie van het nieuwe modelattest op 27 januari 2022 is het verplicht dit sjabloon te gebruiken. Daarbij hoort de verplichting om de gegevens ook op elektronische wijze te bezorgen aan de FOD Financiën. Op die manier zal de administratieve last voor de ouder verminderd worden omdat de attesten opgenomen worden in MyMinFin. Het invullen van de aangifte in de personenbelasting wordt dus vereenvoudigd.

Normaal gezien moest je als sportorganisatie de gegevens vóór 1 maart 2023 doorsturen naar de FOD Financiën. Maar de gevraagde werkwijze voor het elektronisch verzenden van de gegevens bleek een te complex en technisch proces. We konden hiervoor een vrijstelling bekomen voor aanslagjaar 2023 (activiteiten 2022). Organisatoren van sportkampen zijn in 2023 dus nog niet verplicht om de gegevens elektronisch te verzenden naar de federale overheid.

Ben je toch van plan om al de elektronische verzending te doen voor jouw sportorganisatie? Wij helpen je door de procedure.

Bekijk ons stappenplan


Wist je dat?
Door gebruik te maken van onze tool verzamel je alle gegevens op 1 plaats. Je gegevens staan klaar om ze op een correcte en vlotte manier door te sturen naar de federale overheid.

  Wijzigingen en indexaties

   

  Uitgaven van het jaar 2022 (aanslagjaar 2023)
  • Voor activiteiten die plaatsvinden na 27 januari 2022 moet je verplicht het nieuwe modelattest gebruiken
  • Bijkomend moet je de gegevens ook op elektronische wijze bezorgen aan de overheid. Je doet dit best na afloop van het fiscale jaar, in januari of februari.
  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind bedraagt 14,40 euro 
  Uitgaven van het jaar 2023 (aanslagjaar 2024)
  • Gebruik verplicht het nieuwe modelattest
  • Bezorg de gegevens ook op elektronische wijze aan de overheid via Belcotax-on-web. Doe dit na afloop van het fiscaal jaar, in de maand februari. 
  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind bedraagt 15,70 euro 

  Downloads

  Document niet zichtbaar

  Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

  Ook interessant
  Financiën
  Met deze tool verloopt het opmaken van de fiscale attesten én de aangifte bij federale overheid veel ...
  Financiën
  De grens tussen wel of niet btw-plichtig is soms dun. We zetten alles duidelijk voor je op een rij.
  Financiën
  Zelfs wanneer je geen enkele belasting verschuldigd bent, moet je erover waken dat je een nihil-aangifte doet.