Wie mag verenigingswerk doen?

Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Voor vele sportclubs is het inzetten van trainers, coaches, officials en andere sportbegeleiders soms een hachelijke opdracht. Reguliere tewerkstelling is voor de doorsnee sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen vaak tekortschieten. Vergoeden via het verenigingswerk kan dan een oplossing bieden.

Een verenigingswerker kan aan de slag onder één van de volgende categorieën: 

  • Animator - Leider - Monitor - Coördinator
  • Sporttrainer - Sportlesgever - Sportcoach - Jeugdsportcoördinator
  • Terreinverzorger - Materiaalmeester
  • Lesgever - Coach
  • Procesbegeleider (scheidsrechter - jurylid)

Er is geen professionele hoofdactiviteit vereist waardoor ook bijvoorbeeld studenten en huisvrouwen- en mannen in aanmerking komen.

Let wel op met bijzondere cumulbeperkingen.

Afbeelding
coach bij g-basket

Welke organisaties komen in aanmerking?

Alle organisaties die erkend zijn door de bevoegde overheid (Sport Vlaanderen) of aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie (bv. sportfederatie) en als doel hebben om sportinitiatie of sportactiviteiten te verstrekken. 

Ook sportdiensten mogen gebruik maken van de nieuwe regeling op voorwaarde dat zij (of het gemeentebestuur) effectief optreden als werkgever en voldoen aan bovenstaande vereisten.

De rechtsvorm van de organisatie (FV, vzw, vennootschap) is van ondergeschikt belang. De erkenning, via de bevoegde overheid of door aangesloten te zijn bij een erkende koepelorganisatie, is cruciaal.

Afbeelding
scheidsrechter
E-book over dit thema
Liever het volledige plaatje? We maken je sportclub wegwijs zodat je concreet aan de slag kan met verenigingswerkers.
Ook interessant
Verenigingswerk
Verplichte kost! We nemen je mee door de inhoud van de overeenkomst en helpen met modeldocumenten.
Verenigingswerk
Vergoeden via het verenigingswerk kan een oplossing bieden bij het inzetten van trainers, coaches, officials ...
Verenigingswerk
Een antwoord op de meest gestelde vragen uit ons laatste webinar.