Flexi-jobs (voorlopig alleen) voor redders

Vergoedingen
Werkgevers

In het najaar van 2023 besliste de federale regering tijdens haar begrotingsopmaak 2024 om het statuut van flexi-jobs aan te passen en uit te breiden. Vanaf 1 januari 2024 kunnen redders flexi-jobben. Het is nog wachten op eventuele verdere uitbreidingen.

De federale regering besliste over een uitbreiding naar andere sectoren, onder andere de sportsector. Dat klonk als muziek in de oren, want tewerkstelling in de sportsector is een uitdaging.

Er is al langer nood aan een statuut op maat van de sportsector, en het actuele verenigingswerk blijkt daarvoor niet de oplossing. Daarom zouden flexi-jobs voor sportclubs en -federaties een welkome uitbreiding zijn.

Voorlopig enkel redders

Maar voorlopig beperkt de uitbreiding zich enkel tot redders. Vanuit de Vlaamse Sportfederatie juichen we de uitbreiding naar de job van redder toe, maar onze vraag naar een ruimere toepassing is niet nieuw.

Afbeelding
vrouwelijke redder aan de rand van het zwembad

Sinds 1 januari 2023 werd het statuut van flexi-jobs uitgebreid naar een zeer beperkt deel van de sportsector (werkgevers in paritair comité 223). Het overgrote deel van de sportfederaties en sportclubs kon daardoor nog steeds geen beroep doen op het statuut. Die ongelijke behandeling begrepen we niet. We vragen sindsdien in gesprekken met politici om een ruimere uitbreiding naar de georganiseerde sportsector. Het is ook één van de beleidsaanbevelingen in ons memorandum 'We winnen allemaal met sport'. 

Op 13 december 2023, tijdens de parlementaire besprekingen over de uitbreiding van flexi-jobs, herhaalden de Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid in een gezamenlijke brief naar de federale regering en fractieleiders hun de vraag om het statuut uit te breiden naar de volledige sportsector. In 2024 volgt dus een verdere uitbreiding van het statuut, maar voorlopig lijken de sportfederaties en sportclubs opnieuw grotendeels uit de boot te vallen (op de functie van redder na).

We volgen de ontwikkelingen in dit dossier van kortbij op, en blijven de vraag naar een ruimere uitbreiding herhalen.

 

Programmawet en KB's

De Programmawet (afkondiging: 22 december 2023) die het statuut van flexi-jobs aanpast en uitbreidt, werd op 29 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wettekst is opgedeeld in verschillende delen. De uitbreiding van flexi-jobs naar de sectoren kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur moeten nog verder uitgewerkt worden in Koninklijke Besluiten. Die zijn er vandaag nog niet, maar worden in de komende weken verwacht. Daarom wordt hiervoor op inwerkingtreding gemikt rond 1 april 2024.

Specifiek voor redders gaan de flexi-jobs wel in zonder bijkomende Koninklijke Besluiten. In het DmfA (elektronische aangifte waarmee werkgevers de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers indienen bij de RSZ) is een nieuw werknemersstatuut sinds 1 januari 2024 voorzien: 'houder van een reddersdiploma'. Je vindt hier de tussentijdse instructies terug. De definitieve instructies volgen later.