Loonschalen vanaf 1 december 2023

Vergoedingen
Werkgevers

In oktober 2023 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen alle lonen in onze sector in december 2023 met 2%.

Er gelden vanaf 1 december 2023 dan ook nieuwe loonbarema's voor sportfederaties.

Meer informatie over loonbarema's vind je op de website van Sociare.

En wat brengt de toekomst? In de meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in maart 2024. Daardoor zouden de lonen in onze sector in mei 2024 opnieuw met 2% stijgen