Nieuwe verplichting: Federal Learning Account

Werkgevers

Vanaf 1 april 2024 komt er voor werkgevers een nieuwe verplichting bij wat betreft opleidingen. Het opleidingsrecht van de werknemers zal je dan als werkgever moeten registreren in een nieuwe databank, de Federal Learning Account.

De wet op de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 heeft een individueel opleidingsrecht ingevoerd voor alle werknemers. Dit recht bestaat in principe uit 5 opleidingsdagen per jaar vanaf 2024 voor elke voltijdse werknemer (4 opleidingsdagen in 2023).

Met de wet van 20 oktober 2023 heeft de wetgever een nieuwe digitale applicatie ingevoerd, de 'Federal Learning Account' (FLA). Deze digitale applicatie heeft hoofzakelijk als doel om de werknemers te informeren over hun opleidingsrecht en dit te helpen beheren. Via de applicatie moeten werknemers een overzicht krijgen van hun individueel opleidingsrecht.

Verplichtingen voor de werkgever


Deze nieuwe applicatie brengt ook een heel aantal administratieve verplichtingen mee voor werkgevers. Deze verplichtingen gelden voor alle werkgevers, ongeacht het aantal werknemers in de organisatie.

Je bent verplicht om bepaalde persoonsgegevens van je werknemers te registreren in de FLA. Je moet dit doen binnen de 60 kalenderdagen vanaf de indiensttreding van een nieuwe werknemer. Voor bestaande werknemers heb je een termijn van 6 maanden om dit in orde te maken, vanaf de inwerkingtreding van de wet of na de ingebruikname van de FLA als die op het moment van de inwerkingtreding van de wet nog niet operationeel is. Deze gegevens moet je nadien actualiseren en bijwerken, elke keer wanneer dit nodig blijkt.

Elk kwartaal moet je de door de werknemer gevolgde opleiding(en), de hierbij horende basiskenmerken en het aantal hieraan verbonden opleidingsdagen of opleidingsuren registreren in de FLA. Dit moet gebeuren binnen één maand na het einde van het kwartaal (termijn die is vastgesteld voor de aangifte).
Er is ook voorzien in de mogelijkheid voor verstrekkers van opleidingen om de gevolgde opleiding en de hierbij horende basiskenmerken rechtstreeks te registeren in de FLA, wanneer de werkgever dit nog niet zou hebben gedaan. De werkgever moet de geregistreerde gegevens in dat geval alleen nog verifiëren.

Ten slotte moet je de automatische berekening van het opleidingsrecht waarover werknemers (nog) beschikken, verifiëren en als dat nodig is, aanpassen of aanvullen.

FLA-tool beschikbaar


De applicatie is online beschikbaar sinds 1 april 2024. Behalve de tool vind je op www.federallearningaccount.be alle informatie die je nodig hebt om vlot met de FLA aan de slag te kunnen gaan, zoals video’s, handleidingen en FAQ’s.

Er staat ook een contactcenter klaar om alle vragen over de tool en regelgeving te beantwoorden.

Werkgevers hebben tot 1 december 2024 de tijd om de registraties uit te voeren.

Je leest nog meer uitgebreide informatie op de website van onze werkgeversfederatie Sociare.