Terugblik op de Algemene Vergadering van 25 maart 2024

Sportlandschap

Op maandag 25 maart organiseerden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Met op de agenda onder andere een overzicht van de acties en financiële documenten van 2023 en 2024, een aanvraag tot lidmaatschap én de verkiezing van nieuwe bestuurders en voorzitter.

Uittredend voorzitter Koen Umans opende de vergadering met een verwelkoming van de leden en een terugblik op zijn periode als bestuurder en voorzitter.

Hij verwees daarbij naar:

 • de verschillende decreetswijzigingen die finaal een gunstig resultaat kenden,
 • de crisissen die onze sector de voorbije jaren doorstond,
 • de goede samenwerking met de overheid en partnerorganisaties
 • en de groeiende sterke positie van de Vlaamse Sportfederatie in het politieke landschap.
Afbeelding
Intro

Verkiezing nieuwe bestuurders

Vervolgens boog de Algemene Vergadering zich over volgende onderwerpen:

 • De leden aanvaardden een nieuw toegetreden lid: de Vlaamse Cheerleading Federatie.
 • Directeur Pieter Hoof en coördinatoren Lien Berton en Jérémie Deroo duidden enkele hoogtepunten uit de werkingsjaren 2023 en 2024.
 • De vergadering nam kennis van de jaarrekening van 2023 en de begroting voor 2024, en keurde beide documenten goed. Daarbij gaf de algemene vergadering ook kwijting aan het bestuursorgaan.
 • Ten slotte verkozen de leden nieuwe bestuurders en een nieuwe voorzitter.
   
Afbeelding
groepsfoto van het bestuur van de Vlaamse Sportfederatie

Zo werden Ilse Arys, Philippe Rosier en Micha Vanlessen verkozen tot nieuwe bestuurders. Gijs Kooken, Wout Stevens en Nicolas Dezeure werden herkozen. Gijs Kooken kreeg het vertrouwen om het voorzitterschap op te nemen.

We bedankten Steven Dutry, Mathias Rondou, Koen Umans en Martine Verheyen voor hun jarenlange inzet als bestuurder.

Met hun 14-jarig engagement als bestuurder, waarvan de laatste jaren als voorzitter en ondervoorzitter, werden Koen Umans en Martine Verheyen extra in de bloemetjes gezet door minister van Sport Ben Weyts en sportanker Maarten Vangramberen.

Afbeelding
Martine en Maarten
Afbeelding
Martine Koen Weyts

Terugblik op de legislatuur

Tot slot interviewde Maarten Vangramberen minister van Sport Ben Weys. Zij blikten terug op de voorbije legislatuur aan de hand van het memorandum van de Vlaamse Sportfederatie uit 2019. Volgende topics passeerden de revue:

 • Sterkere sportclubs
 • Extra budget voor opleiding van trainers
 • Aanvullende financieringsmodellen
 • Meer kwalitatieve tewerkstelling
 • Kwalitatieve sportinfrastructuur
 • Performant(er) topsportbeleid
 • Wijziging decreet sportfederaties
Afbeelding
minister weyts

Meer info