Corona

Sinds maart 2020 heeft het coronavirus ons land stevig in zijn greep. Ook de sportsector werd getroffen en moest verschillende keren volledig of gedeeltelijk sluiten. Om het federaal coronabeleid te adviseren werd langs Vlaamse zijde een klankbordgroep opgericht waarin alle sportpartners actief participeerden. De klankbordgroep bestond naast vertegenwoordigers van de Vlaamse Sportfederatie uit afgevaardigden van Sport Vlaanderen, het kabinet van minister Weyts, het Netwerk Lokaal Sportbeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Sport- en Keuringsartsen en de fitnessfederatie.

Standpunt

  • De klankbordgroep geeft advies rond de verstrengingen of versoepelingen van de maatregelen voor de sportsector. Ze vertaalt de genomen maatregelen zoals ze zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit en de federale FAQ's in protocollen voor de sportsector
     
  • De Vlaamse Sportfederatie heeft ook geijverd voor compensatie van de financiële schade die het coronavirus heeft veroorzaakt bij de federaties en sportclubs. Er werden maatregelen genomen die rechtstreeks verband hielden met de impact van de coronacrisis op het decreet georganiseerde sport. Maar ook werden er door de Vlaamse overheid middelen voorzien om noodlijdende clubs en federaties te helpen. De Vlaamse Sportfederatie zorgt voor opvolging om te kijken of al deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet om de sportsector te ondersteunen.

Ondersteuning

De Vlaamse Sportfederatie heeft zelf ook de opdracht gekregen van de minister van Sport om op een structurele manier de noodlijdende clubs te ondersteunen. Hiervoor lanceerden we het project Herlaad jouw Sportclub.

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Contacteer Pieter Hoof via pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Pieter Hoof