Verhogen budgetten voor sportfederaties en sportclubs

De Vlaamse Sportfederatie laat haar stem horen voor meer budgetten voor sportfederaties en sportclubs: zowel verhoging als verschuiving van budgetten, ook via alternatieve financiering en buiten de sportsector. Welke stappen zetten we in dit dossier?

Standpunt

  • De Vlaamse Sportfederatie benadrukt het belang van meer budget voor onder andere de basissubsidies en beleidsfocussen. De Vlaamse regering besliste najaar 2017 om vanaf 2018 jaarlijks (en voor het eerste in 10 jaar) 1 miljoen euro toe te voegen aan de beleidsfocus topsport, en 500.000 euro toe te voegen aan de beleidsfocus innovatie. Daarnaast werd in 2018 eenmalig 3 miljoen extra geïnvesteerd in werkingsmiddelen topsport en 1 miljoen extra voor de beleidsfocus jeugdsport. De Vlaamse Sportfederatie apprecieert deze inspanningen ten zeerste, al heeft het bedenkingen over de impact van de eenmalige investeringen. In 2019 werd het budget van de beleidsfocus topsport (na de verhoging in 2018) opnieuw structureel verhoogd met 1 miljoen euro. Daarnaast duidde de Strategische stuurgroep VTS, waar de Vlaamse Sportfederatie actief in vertegenwoordigd is, op het belang aan een stijging van middelen om de huidige werking van de VTS te kunnen waarborgen en extra kwaliteit en kwantiteit te kunnen realiseren.
     
  • In ons Memorandum van 2019 vroegen we om groei en focus op vlak van het Vlaamse budget voor sport, op basis van heldere en onderbouwde inhoudelijke prioriteiten. De nieuwe Vlaamse Regering kondigde voor alle subsidies echter een daling aan van 6%. Anderzijds werden er voor topsportprogramma's (2 miljoen per jaar) en subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur wel substantiële verhogingen doorgevoerd (à rato van 10 miljoen euro per jaar). Finaal werd er vanaf 2020 4,5% bespaard op de subsidiëring van sportfederaties.
     
  • In de oefening rond de evaluatie van het decreet over de georganiseerde sportsector (die over 2020, 2021 en 2022 heen loopt) nemen we het financiële aspect prioritair mee in onze gesprekken met het kabinet sport en Sport Vlaanderen.
     
  • In 2021 laat de Vlaamse Sportfederatie door Deloitte een studie uitvoeren die de sociale meerwaarde van een investering in de georganiseerde sport in Vlaanderen in kaart brengt. Daarnaast wordt in een tweede studie door Deloitte mogelijkheden rond aanvullende financieringsmodellen voor sportfederaties en -clubs onderzocht. De studies konden plaatsvinden dankzij ondersteuning van het kabinet sport en Sport Vlaanderen met middelen uit het coronanoodfonds. Binnenkort delen we de resultaten van deze studies. 

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Contacteer Pieter Hoof via pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Pieter Hoof