De informatieplicht en de schriftelijke overeenkomst

Vrijwilligers
Sportclubs
Sportfederaties

Sommige sportclubs zullen verder willen gaan dan de minimale informatieplicht. Dat kan. De vrijwilligerswet bepaalt enkel de minimumnormen. Wil je meer afspraken opnemen, dan kan je die in een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst zetten.

Waaruit bestaat de informatieplicht aan de vrijwilliger?

Schakelt jouw organisatie vrijwilligers in, hou dan rekening met de bepalingen uit de vrijwilligerswet. Die maken duidelijk aan welke afspraken je moet voldoen. Onder andere de informatieplicht. Voor de vrijwilliger aan zijn opdracht begint, moet hij minstens volgende informatie ontvangen: 

  • de sociale doelstelling van de organisatie 
  • het juridisch statuut van de organisatie en de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de organisatie, wanneer het om een feitelijke vereniging gaat 
  • dat er een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) is gesloten door de organisatie voor de risico’s bij het vrijwilligerswerk 
  • eventueel andere afgesloten verzekeringen zoals bv. rechtsbijstand of lichamelijke ongevallen 
  • of er sprake is van een kostenvergoeding en of die reëel of forfaitair is  
  • dat de geheimhoudingsplicht geldt  

Wil je daar meer over weten? Lees onze brochure.

Afbeelding
vrijwilliger
Brochure over dit thema
Liever het volledige plaatje? Je krijgt een leidraad om het vrijwilligerswerk op een correcte manier toe te passen.

Is het verplicht om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen? 

Als sportclub kies je zelf hoe je jouw vrijwilligers informeert: via de website, via het clubblad, via mail of via een affiche in het clublokaal,… De vrijwilligerswet legt de manier waarop je de informatie doorgeeft niet op. Let wel op: het is aan de organisatie zelf om, in geval van betwisting, te bewijzen dat ze volledig geïnformeerd heeft. Enkel mondeling informeren, is dus geen goed idee.

We raden je aan om altijd een vrijwilligersovereenkomst op te maken, en daarin meteen ook alle verplichte informatie op te nemen. In het model van een vrijwilligersovereenkomst vind je alle wettelijk verplichte vermeldingen voor sportclubs die samenwerken met vrijwilligers. Een verklaring op eer en enkele specifieke tuchtbepalingen zijn ook meegenomen.

Update model: Vanaf 1 februari 2023 gaat het decreet uittreksel strafregister in werking. Het modeldocument vrijwilligersovereenkomst is door ons aangepast en bevat nu de registraties voor dit decreet.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vrijwilligers
Welke voorwaarden zijn er aan vrijwilligerswerk verbonden? En wie kan het uitoefenen?
Vergoedingen
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligers correct te vergoeden? En waar hou je rekening mee?
Vrijwilligers
Wil je vrijwilligers inzetten? Feitelijke verenigingen en vzw’s komen in aanmerking!