Uittreksel strafregister in sportorganisaties

Ethiek
Goed bestuur
Vrijwilligers
Sportclubs
Sportfederaties

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister (model 596.2) voorleggen aan de sportorganisatie waarmee hij of zij een overeenkomst afsluit.  We leggen je uit wat dit concreet betekent voor sportorganisaties (clubs, federaties,...).

Let op: dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van medewerkers (o.a. trainers, coaches, ...). En geldt vanaf 1 februari 2023.

Waarom het uittreksel strafregister?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt. 

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt of je het decreet al moet toepassen of niet.

Naast de tools die we voor jullie ter beschikking stellen, verzamelen we de meest gestelde vragen. En we geven er een antwoord op.

Ga naar de meest gestelde vragen ›

Afbeelding
schermer

Wanneer iemand dus (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, zal je als sportorganisatie vanaf 1 februari 2023 moeten oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 

Een vraag die op ieders lippen brandt: "Hoe moeten we dat doen binnen de club?".

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties...).

Concreet advies voor sportclubs

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden we een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs. 

1. Stappenplan 

Krijg in 1 oogopslag een overzicht van de verschillende stappen die je moet nemen om het uittreksel strafregister op te vragen.

Heb je vragen rond een concrete stap? Je kunt hierop direct doorklikken naar het juiste hoofdstuk in het draaiboek. See you at the finish!
 

Ga naar het stappenplan ›

2. Digitale wegwijzer 

Aan de hand van enkele online vragen kom je direct te weten wat je moet doen binnen jouw club en bij wie je terecht kan met verdere vragen. 

Om gratis gebruik te maken van de wegwijzer moet je gewoon even aanmelden op het leerplatform. Dit neemt slechts enkele minuutjes in beslag. Daarna kun je vlot de wegwijzer doornemen.

Ga naar de wegwijzer ›

Naast de tools die we voor jullie ter beschikking stellen, verzamelen we de meest gestelde vragen. En we geven er een antwoord op.

Ga naar de meest gestelde vragen ›

 

Aangepaste modeldocumenten

Binnen een sportclub kan je ook overeenkomsten afsluiten met je vrijwilligers, trainers, verenigingswerkers... Wist je dat wij modeldocumenten aanbieden om zo'n overeenkomst af te sluiten? Deze zijn ook aangepast en bevatten nu de registraties voor dit decreet.

“We maken stap voor stap werk van een sterker integriteitsbeleid in de sportwereld, en in alle andere verenigingen. Als we onze kinderen en jongeren toevertrouwen aan iemand, dan verwachten we van die persoon een onberispelijke staat van dienst. Een uittreksel uit het strafregister zegt misschien niet altijd alles – niet elke dader is gevat en bekend – maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportclubs”. 

Ben Weyts
Vlaams minister van Sport

Decreet

De maatregel is de concretisering van één van de 71 maatregelen in het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld dat de Vlaamse regering in 2022 heeft goedgekeurd. Het was voordien ook één van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Leerkrachten en jeugdhulpverleners moeten vandaag al een uittreksel van hun strafregister – het voormalige ‘attest van goed gedrag en zeden’ – voorleggen wanneer ze een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Op initiatief van ministers Demir en Weyts wordt dat principe nu uitgebreid naar andere sectoren, waaronder de sportsector.

Deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties. Binnen je sportorganisatie vertrouwen we kinderen en jongeren toe aan een trainer en dan verwacht je van die persoon een onberispelijke staat van dienst in de omgang met minderjarigen. 

Meer informatie nodig?

Heb je vragen of meer hulp nodig rond het uittreksel strafregister? Volgende organisaties helpen je graag verder op weg.

VLAAMSE SPORTFEDERATIE

info@vlaamsesportfederatie.be
09 396 80 60

Alle vragen rond de verschillende stappen die een club moet uitvoeren.

 

ICES (ethisch sporten)

info@ethischsporten.be
09 243 11 36

Alle vragen bij de beoordeling van het uittreksel uit het strafregister.

Sport Vlaanderen

Wil je meer achtergrondinformatie over het decreet en het integriteitsbeleid in Vlaanderen?

Surf dan even door naar de website van Sport Vlaanderen

Ook interessant
Vrijwilligers
Wil je vrijwilligers inzetten? Feitelijke verenigingen en vzw’s komen in aanmerking!
Vrijwilligers
Sommige sportclubs zullen verder willen gaan dan de minimale informatieplicht. Dat kan.
Verenigingswerk
Vergoeden via het verenigingswerk kan een oplossing bieden bij het inzetten van trainers, coaches, officials ...