Vereenvoudigde boekhouding: Excel-tool

Boekhouding
Sportclubs

De Vlaamse Sportfederatie ontwikkelde het 'Boekhoudprogramma - Excel tool' om je sportclub een handje te helpen. Met behulp van deze tool kan je gratis en snel de vereenvoudigde boekhouding van je sportclub voeren.

Wat kan je doen in de tool?

  • Rekeningen en kassen aanmaken
  • Eigen categorieën aanmaken binnen de wettelijke rubrieken
  • Ontvangsten en uitgaven ingeven, steeds gekoppeld aan een wettelijke rubriek en een categorie
  • Automatisch een financieel overzicht bekijken per wettelijke rubriek / categorie / kas of rekening
  • Automatisch een jaarrekening opmaken
Afbeelding
vier sporters trainen op ergometer

Het programma is ontwikkeld in Excel. Zowel feitelijke verenigingen als vzw's kunnen het programma gebruiken. Feitelijke verenigingen zijn niet verplicht om een boekhouding bij te houden, maar het is wel aangeraden. Het programma is bedoeld voor niet btw-plichtige sportclubs, aangezien je in het Excel-bestand geen btw-administratie kan voeren.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Boekhouding
Deze brochure helpt sportclubs wegwijs in hun boekhoudkundige verplichtingen.
Boekhouding
Wanneer mag je een vereenvoudigde boekhouding voeren? En hoe leg je de jaarrekening neer?
Boekhouding
Werk tijdig de stappen uit die je moet ondernemen bij het afsluiten van een boekjaar.