Zelfstandige trainers

Vergoedingen
Sportclubs
Sportfederaties

Wil je sportorganisatie een overeenkomst sluiten met een zelfstandige trainer? Dan kan je ons modeldocument gebruiken.

Trainers kunnen op verschillende manieren aan de slag zijn bij hun sportclub: als vrijwilliger, als verenigingswerker, maar bv. ook als zelfstandige. Omdat je geen verplichte bepalingen moet naleven in een contract tussen een organisatie en een zelfstandige, gelden de regels die beide partijen bedongen hebben. Heldere afspraken maken én anticiperen op mogelijke twistpunten voorkomt heel wat discussies achteraf. Deze voorbeeldovereenkomst helpt je hierbij.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vergoedingen
Wat zijn de maximumbedragen voor de onkostenvergoeding van een vrijwilliger?