Zelfstandige trainers

Vergoedingen
Sportclubs
Sportfederaties

Als trainer kan je ook aan de slag op zelfstandige basis voor je sportclub. In tegenstelling tot het statuut van werknemer, zal je als zelfstandige trainer zelf heel wat administratieve verplichtingen moeten vervullen.  Aan de andere kant is het wel mogelijk om als zelfstandige trainer voor meerdere opdrachtgevers te werken, en zelfs rechtstreeks in opdracht van de lesnemer trainingen te geven.  Daarnaast ben je niet gebonden aan maximale (kosten)vergoedingen en kan je vrij de tarieven en frequentie van de trainingen bepalen, uiteraard in overleg met je sportclub.

Zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep

Een trainer die start als zelfstandige trainer heeft niet altijd meteen voldoende opdrachten om voltijds training te geven Het is perfect mogelijk om deze activiteit als zelfstandige trainer als bijberoep uit te oefenen en daarnaast nog een andere tewerkstelling in loondienst te behouden. Het voordeel is dat je het loon en de socialezekerheidsrechten als werknemer behoudt, maar tegelijk je carrière als zelfstandige trainer kan opstarten.

Voorwaarden bijberoep

Om als zelfstandige in bijberoep in aanmerking te komen moet je minstens halftijds tewerkgesteld als werknemer zijn en gelden specifieke voorwaarden afhankelijk van je tewerkstelling als werknemer (minstens de helft van het aantal uren van een voltijdse tewerkstelling), als ambtenaar (activiteit uitoefenen over acht maanden of 200 dagen) of als statutair benoemd leraar in het onderwijs (minstens 60% tewerkgesteld, contractueel minstens 50% tewerkgesteld). 

De actuele voorwaarden zijn te raadplegen via http://www.vlaanderen.be/zelfstandige-in-bijberoep

Afbeelding
tennisles

Formaliteiten

Anders dan wanneer je aan de slag gaat in loondienst (werknemer), moet je als zelfstandige zelf heel wat formaliteiten in orde brengen bij het opstarten van je zelfstandige activiteit.
Hoewel de oprichting van een eenmanszaak eenvoudiger is dan van een rechtspersoon zijn er enkele administratieve zaken die hierna zijn opgenomen in een overzichtelijk stappenplan.

Dit stappenplan moet gevolgd worden door zowel de zelfstandige in hoofdberoep als de zelfstandige in bijberoep.

1. Openen van een bankrekening

Als je start als zelfstandige, moet je een bankrekening openen voor en op naam van je zaak. Aangezien je een eenmanszaak zal zijn en deze activiteit als natuurlijke persoon uitoefent, zal deze rekening op je eigen naam geopend moeten worden.

2. Inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Iedereen die een zelfstandige beroepsactiviteit wil starten, dus ook de zelfstandige professionele trainer, moet een ondernemingsnummer aanvragen. Dit gebeurt door je activiteit in te schrijven in het Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO): hiervoor zal je je identiteitskaart en bankrekeningnummer en eventuele bijzondere vergunningen moeten voorleggen.
Meer informatie is te vinden op de website van de FOD economie.

Afhankelijk van de aard van de activiteit die je laat registreren, zal er een code verbonden worden aan je inschrijving in het KBO, bijvoorbeeld:

85510  Sport- en recreatieonderwijs
9311011 Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen,  schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, enz.
9311021 Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
93129 Activiteiten van overige sportclubs
9319901  Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden
9319902 Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening


Het is aangeraden de in te schrijven activiteiten zo ruim mogelijk te omschrijven zodat bij een latere wijziging of uitbreinding van je activiteiten geen aanpassing van de oorspronkelijke inschrijving dient te gebeuren. Voor aanpassingen moet je betalen.

3. Btw-nummer activeren

Als trainer verleen je btw-plichtige diensten en ben je in principe dus btw-plichtig. Nadat je ondernemingsnummer geactiveerd werd bij KBO kan je een btw-nummer aanvragen. Dit kan digitaal of via het regionale btw-kantoor.

4. Aansluiting sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige heb je een eigen sociaal statuut en een specifieke sociale zekerheidsregeling. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep zijn onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en zijn dus verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Een overzicht van de sociale verzekeringsfondsen vind je op deze website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen.

Het sociaal verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent zal je vragen om een driemaandelijkse (in bijberoep: lagere) sociale bijdrage te betalen. In ruil voor deze kwartaalbijdrage bouw je een sociale zekerheid als zelfstandige op zoals gezinsbijslag, arbeidsongeschiktheidsuitkering, terugbetaling van medische kosten en pensioen.

5. Aansluiting ziekenfonds

Van zodra je bij een sociaal verzekeringsfonds bent aangesloten als zelfstandige en voor zover je nog niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Hierdoor kan je rekenen op financiële tussenkomst voor medische verzorging, en afhankelijk van het gekozen ziekenfonds kan je ook rekenen op allerhande uitkeringen (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsuitkering, geboortepremie, …) en andere voordelen (bijvoorbeeld terugbetaling optiek en kinderopvang, …).

Omdat de gewone ziekteverzekering niet alle medische kosten dekt, kan je bovendien ook vrijblijvend aanvullende verzekeringen afsluiten bij het ziekenfonds of een andere verzekeraar (bijvoorbeeld hospitalisatieverzekering of tandverzekering)

6. Afsluiten bijkomende verzekeringen

Naast de waarborgen die verzekerd worden via de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds, kan het nuttig zijn om ook andere bijkomende verzekeringen af te sluiten. Laat je hierin adviseren door een professionele adviseur of verzekeringsmakelaar. We geven hier alvast een overzichtje van de belangrijkste optionele verzekeringen.

  • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
  • Verzekering Gewaarborgd Inkomen
  • Pensioenverzekeringen en andere pensioenopbouw
     

Modelovereenkomst zelfstandige trainers

Trainers kunnen op verschillende manieren aan de slag zijn bij hun sportclub: als vrijwilliger, als verenigingswerker, maar bv. ook als zelfstandige. Omdat je geen verplichte bepalingen moet naleven in een contract tussen een organisatie en een zelfstandige, gelden de regels die beide partijen bedongen hebben. Heldere afspraken maken én anticiperen op mogelijke twistpunten voorkomt heel wat discussies achteraf. Deze voorbeeldovereenkomst helpt je hierbij.

Update model: Vanaf 1 februari 2023 gaat het decreet uittreksel strafregister in werking. Het modeldocument overeenkomst zelfstandige trainer is door ons aangepast en bevat nu de registraties voor dit decreet.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vergoedingen
Kom er alles over te weten in dit handige overzicht.
Vergoedingen
Bekijk alle mogelijkheden in één oogopslag in onze handige overzichtstabel.
Vergoedingen
Wil je zelf aan de slag als jobstudent in de sportsector? Of wil je binnen jouw club (of federatie) een ...