Nieuws & Inspiratie

Een nieuw project, een niet te missen subsidieoproep, een kersverse campagne? Zit je graag op de eerste rij als er nieuws te rapen valt? Hier is het te doen. 

Financiën
Elke federatie heeft ze nodig, de cijferexperten! Misschien ben jij het wel, die dagdagelijks cijfers input, grafieken analyseert en met credit- en ...
Word je binnen de federatie vaak ingeschakeld om projecten uit te werken? Of misschien ben je zelf het brein achter geniale projecten? Sowieso komt ...
Op zaterdag 20 april organiseren we opnieuw een Dag van de Sportclubbestuurder in Gent. Niet digitaal, maar lekker ouderwets met interactie, gezellige ...
Digitalisering
Het is gebeurd! Op dinsdag 30 januari is de start gegeven van het Vlaamse verenigingsloket. Dat digitale platform moet de dienstverlening aan ...
Vergoedingen
Werkgevers
In het najaar van 2023 besliste de federale regering tijdens haar begrotingsopmaak 2024 om het statuut van flexi-jobs aan te passen en uit te breiden ...
Beleidsplan
Ben je van plan om tegen de deadline van 10 september een project in te dienen? Voor de beleidsfocus jeugdsport, rationalisatie, kansengroepen ...