Nieuws & Inspiratie

Een nieuw project, een niet te missen subsidieoproep, een kersverse campagne? Zit je graag op de eerste rij als er nieuws te rapen valt? Hier is het te doen. 

Vergoedingen
Werkgevers
In het najaar van 2023 besliste de federale regering tijdens haar begrotingsopmaak 2024 om het statuut van flexi-jobs aan te passen en uit te breiden ...
Vrijwilligers
De federale regering lanceerde recent een nieuw wettelijk kader met betrekking tot de bekwame helper. Dit nieuw statuut biedt vrijwilligers en ...
Vzw
Wijzigingen
Vóór 1 januari 2024 moesten de statuten van jouw vzw aangepast zijn aan de vernieuwde vzw-wetgeving. Heb je de deadline gemist? Geen paniek! Het is ...
Vrijwilligers
Vergoed jij jouw vrijwilligers binnen de club of federatie? Ondanks het onbezoldigde karakter van het vrijwilligerswerk, kan je uiteraard wél ...
Ethiek
Ook dit seizoen kan je het Vlaams Sporttribunaal opnieuw spotten in de televisiereeks 'De Rechtbank' op Play4. In de aflevering van 10 januari zat een ...
Werkgevers
Met de werkbaarheidscheque kunnen ook sportfederaties extra financiële steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart ...