Nieuws & Inspiratie

Een nieuw project, een niet te missen subsidieoproep, een kersverse campagne? Zit je graag op de eerste rij als er nieuws te rapen valt? Hier is het te doen. 

Goed bestuur
Als sportfederatie rapporteer je over goed bestuur aan Sport Vlaanderen . Op alle 36 harde indicatoren staat een score, die bepalen op welk ...
Vzw
Wist je dat je voor 1 januari 2024 de statuten van jouw vzw moet aanpassen aan de vernieuwde wetgeving? Heel wat sportclubs moeten dit nog in orde ...
Was jij er ook bij zaterdag 14 oktober op onze digitale Dag van de Sportclubbestuurder? We ontvingen namelijk 315 clubbestuurder en 14 experts. Het ...
Officials
Van 7 tot en met 15 oktober zetten we opnieuw alle scheidsrechters, juryleden, seingevers... in de bloemetjes tijdens de Week van de Official. Dit ...
Gemerkt op onze socials op vrijdag 22 september? Ons brainstormevent voor Jonge Leeuwen bracht 130 jongeren samen met federatiemedewerkers, voor een ...
Financiën
De boekhouding, betalingen verrichten, facturen opmaken... Het financiële aspect hoort er nu eenmaal bij voor een sportclub. En veel clubs blijven op ...